Έρευνα ΕΒΕΑ & Microsoft : Μία στις δύο γυναίκες αντιμέτωπη με προκλήσεις, λόγω φύλου, στην επαγγελματική της εξέλιξη

Μία στις δύο γυναίκες έχουν βιώσει προκατάληψη ή διάκριση λόγω φύλου, ενώ έχουν αντιμετωπίσει και προκλήσεις στην εξέλιξή τους λόγω του φύλου τους.

Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με τη Microsoft για την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο.

Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας ήταν αφενός η χαρτογράφηση και αποτύπωση της αντίληψης των γυναικών για τη θέση τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου η ανάδειξη βασικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική, απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες εργαζόμενες σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, και περιελάμβανε τη συμπλήρωση ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφορικά με τις προκλήσεις στον χώρο εργασίας, μία στις δύο γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν βιώσει προκατάληψη ή διάκριση λόγω φύλου, καθώς και ότι έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις στην εξέλιξή τους λόγω του φύλου τους.

Επιπλέον, το 78,5% πιστεύει ότι υπάρχει έλλειψη εκπροσώπησης γυναικών σε ηγετικές θέσεις και το 77% θεωρεί ότι το μισθολογικό χάσμα στην ελληνική αγορά εργασίας μεταξύ φύλων υφίσταται ακόμη, καθώς και ότι έχει συναντήσει περιπτώσεις όπου άνδρες τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης.

Τέλος, παρότι 1 στις 2 ερωτηθείσες πιστεύει ότι έχει υπάρξει βελτίωση σε θέματα ισότητας στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, το 82% του συνόλου των γυναικών που πήραν μέρος στην έρευνα θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για ισχυρότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στον χώρο εργασίας.

Μέχρι 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στην Πρωτοβουλία “Empowering Women 45+”

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, το ΕΒΕΑ, το ΕΕΔΕΓΕ και η Microsoft στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, δημιούργησαν την πρωτοβουλία «Empowering Women 45+», ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για μία επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας και καριέρας. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε 100 άνεργες γυναίκες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και περιλαμβάνει σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, κύκλους συμβουλευτικής (Coaching), καθώς και επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και πιστοποιήσεις.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα βρουν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ, ως 31 Μαρτίου 2024.

Τα σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν τις Δευτέρες 15, 22 Απριλίου και 13 και 20 Μαΐου από τις 5:00 έως τις 6:00 το απόγευμα. Οι τρεις κύκλοι συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν κατά τις εβδομάδες της 27ης Μαΐου, 3ης και 10ης Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος. Οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον κύκλο συμβουλευτικής που επιθυμούν.

Για τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και για την Πρωτοβουλία “Empowering Women 45+”, η  Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου, οι γυναίκες εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις στο χώρο εργασίας, εξαιτίας του φύλου τους. Τα έμφυλα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, η ανισότητα των αμοιβών και η δυσκολία εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής παραμένουν σημαντικά εμπόδια στο δρόμο προς την ισότητα. Χρειάζεται, επομένως, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπισή τους, με θεσμικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας, αλλά και με θετική, έμπρακτη κινητοποίηση από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Στο ΕΒΕΑ και στο ΕΕΔΕΓΕ συνεχίζουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Σε συνεργασία με τη Microsoft προχωράμε σε ένα συνεκτικό πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής με στόχο την βελτίωση των συνθηκών επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και την ενδυνάμωσή τους. Συμμετέχουμε με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση ενός πραγματικά συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι γυναίκες θα έχουν το σεβασμό, την αναγνώριση και τις ευκαιρίες που αξίζουν».

Προηγούμενο άρθροΣυνέδριο για την τεχνολογία στην εκπαίδευση ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές
Επόμενο άρθροΞεκίνησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Αθλητισμού με την παρουσίαση της πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, «e-Kouros»