Εθνική στρατηγική για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα επιδιώκει το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη χρήση της τεχνολογίας Internet of Things (IoT) και τη χρήση Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για το έργο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εθνικής Στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και για τα Μη-Επανδρωμένα Οχήματα», προϋπολογισμού 450 χιλ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ειδικό αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών αυτών στην Ελλάδα και η υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου βιομηχανίας.

Όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη του έργου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πολλές πτυχές της ζωής μας, από την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές έως την ενέργεια, τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως θεωρείται απαραίτητο να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη χρήση του.

Οι στόχοι για το IoT περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της χρήσης του σε βασικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η ενέργεια, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και να μειωθούν το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα του IoT, με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και μοντέλων εφαρμογών.
  • Διασφάλιση ότι τα οφέλη του Διαδικτύου των Πραγμάτων τα μοιράζονται όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους θέση, ηλικία ή τον τόπο διαμονής τους.
  • Προώθηση της διαφάνειας και της διαλειτουργικότητας, σε διεθνές επίπεδο, των συστημάτων IoT μέσω της διεθνούς συνεργασίας.
  • Αξιολόγηση και εξέταση υφιστάμενων δομών και πρακτικών υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής για το IoT.

Παράλληλα, όπως επίσης υπογραμμίζεται, η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων παρουσιάζει οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, κάτι που εμποδίζεται  λόγω έλλειψης συντονισμένου σχεδιασμού και επενδύσεων.

Η θέσπιση ενός σαφούς και συνεκτικού πλαισίου για τα οχήματα αυτά κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή, υπεύθυνη και ρυθμιζόμενη ενσωμάτωση τους στον εθνικό χώρο και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την κοινωνία και την οικονομία. Η έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβαση της Δημόσιας Διοίκησης χαρακτηρίζεται ζωτικής σημασίας.

Για τα Μη – Επανδρωμένα Οχήματα μεταξύ άλλων επιδιώκεται:

  • Προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης τους μέσω κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών.
  • Ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των λειτουργιών των Μη -Επανδρωμένων Οχημάτων μέσω της εφαρμογής μέτρων όπως ασφαλή συστήματα επικοινωνίας και αναγνώρισης.
  • Εξασφάλιση της λειτουργίας των αυτόνομων Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, παράλληλα με τη λειτουργία των επανδρωμένων οχημάτων (αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκίνητα, πλοία, υποβρύχια).
  • Ανάπτυξη της βιομηχανίας Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων με την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Προώθηση της χρήσης τους προς όφελος της κοινωνίας για την αντιμετώπιση  καταστροφών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και άλλες εφαρμογές δημοσίου συμφέροντος.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

naftemporiki.gr 

Προηγούμενο άρθροΟ Ε.Ε.Σ. διοργάνωσε μεγάλη περιβαλλοντική δράση με μαθητές της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού
Επόμενο άρθροΠρόγραμμα Μαρτίου 2024 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων