Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών έτους 2024

1. Ανακοινώνεται ότι, την 27-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, σε χώρο της 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. ΕΛ.-ΑΚΤ (Κεντρικός Προβλήτας «ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΣΩΝ» ΙΣΟΓΕΙΟ – Τ.Κ. 38 001 ΒΟΛΟΣ), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και εν συνεχεία σε χώρο του λιμένα Βόλου, έμπροσθεν του Κ. Λ/Χ ΒΟΛΟΥ , θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις.

2. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β΄ 1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην 4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Ταχ. Δ/νση:Κεντρικός Προβλήτας Λιμένος Βόλου «Κτίριο Ιάσων» Ισόγειο, Τ.Κ.:38 001- ΒΟΛΟΣ) μέχρι και την 19 – 03 – 2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Προηγούμενο άρθροΣτα 9,4 λεπτά το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ για το Μάρτιο προς της έκπτωσης – Έως και στα 8 λεπτά πέφτουν οι τιμές των προμηθευτών
Επόμενο άρθροΣε παραγωγή από την Energean το κοίτασμα φυσικού αερίου Karish North στο Ισραήλ